Gởi Bạn *|FNAME|* lịch khai giảng khóa 55 của lớp Kinh Doanh Trên Internet

<title>HTML Editor - Full Version</title><p><font size="4" face="Times New Roman">Chào bạn *|FNAME|* ,</font></p><p><font size="4" face="Times New Roman"><br>Tuần này thứ 7 ngày 17/6/2017 lớp Kinh Doanh Trên Internet khai giảng khóa 55 tại Cung Văn Hóa Lao Động Tp. Hồ Chí Minh</font></p><p><font size="4" face="Times New Roman">Khai giảng: KHÓA 55 tại Cung Văn Hóa Lao Động HCM<br>Thời gian: 17/6/2017. Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật (8h30 - 11h30) <br>Học phí:  1.500.000 VNĐ / Khóa học /6 buổi<br>Địa chỉ: Cung Văn Hóa Lao Động HCM                   <br>(55 B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Tp. Hồ Chí Minh)</font></p><p><font size="4" face="Times New Roman">Nội dung chi tiết khóa học và đăng ký: <a href="http://www.kinhdoanhtreninternet.vn/">http://www.kinhdoanhtreninternet.vn/</a></font></p><p><font size="4" face="Times New Roman">Hẹn gặp bạn tại chương trình!!!<br></font></p><p><font size="4" face="Times New Roman">.<br>.<br>.<br>================================<br>Lớp Kinh Doanh Trên Internet:<br>-Phòng ghi danh Cung Văn Hóa Lao Động <br>(55 B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Tp. Hồ Chí Minh).<br>-Điện thoại: 08 6680 1289 -<br>-Hotline : 0934 733 527 / 0973 947 264<br>-Website: www.kinhdoanhtreninternet.vn <br>-Email: hotro@kinhdoanhtreninternet.vn</font><br><span style="font-family: "times new roman", times, serif; font-size: 16px;">.</span><br><span style="font-family: "times new roman", times, serif; font-size: 16px;">.</span><br><span style="font-family: "times new roman", times, serif; font-size: 16px;">.</span><br><span style="font-family: "times new roman", times, serif; font-size: 16px;">Nếu bạn không muốn nhận TÀI LIỆU và THÔNG TIN nữa thì bấm vào "hủy đăng ký".</span></p><p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Kinh Doanh Trên Internet sẽ VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ gửi tài liệu cho bạn nữa.</span></span></p><p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Bạn có thể click vào ==> <a href="*|UNSUB|*">"hủy đăng ký"</a> bất cứ lúc nào.</span></span></p>            <center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center><br></center><center>                <br>                <br>                <br>                <br>                <br>              </center> <style type="text/css"> @media only screen and (max-width: 480px){ table#canspamBar td{font-size:14px !important;} table#canspamBar td a{display:block !important; margin-top:10px !important;} } </style>
Gởi Bạn *|FNAME|* lịch khai giảng khóa 55
http://www.kinhdoanhtreninternet.vn/

Be the first to comment

You can use [html][/html], [css][/css], [php][/php] and more to embed the code. Urls are automatically hyperlinked. Line breaks and paragraphs are automatically generated.