WebBlog HTML

<!doctype html> <html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><strong>BẠN SẼ ĐƯỢC TẶNG 1 WEBSITE BÁN HÀNG SAU KHÓA HỌC:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span class="marker"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#000000;">+ Thông thường để có 1 website bạn tốn tầm 3-4 triệu/website, nhưng đến với lớp học bạn được lớp TẶNG 1 WEBSITE để bán hàng ngay trong lớp<br /> + Thế website của các học viên giống nhau ah? Trả lời: Vì mỗi ngành mỗi nghề, nên các website sẽ không giống nhau quan trọng bạn muốn thiết kế nó như thế nào chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thế đấy thôi. Bạn tham khảo một số website học viên chúng tôi thiết kế:<br /> . www.noiydep.org</span></span></span><br /> <span class="marker"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#000000;">. www.noiydep.net<br /> . www.huongtraviet.com<br /> . www.aokhoacxanh.com</span></span></span><br /> <span class="marker"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="color:#000000;">. www.cauthangcodien.com.vn</span><br /> ...<br /> ==> Bạn sẽ thắc mắc thiết kế website như trên yêu cầu biết về kỹ thuật website, đồ họa ???<br /> ==> Trả lời: Chúng tôi bảo đảm 100% bạn sẽ có 1 website như trên ngay trong khóa học dù bạn là ai, bạn không biết chút gì về kỹ thuật... </span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="10" style="width:500px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.noiydep.org/uploads/2/3/8/8/23884790/img-8561_orig.jpg" style="width: 250px; height: 250px;" /></td> <td><img alt="" src="http://www.noiydep.org/uploads/2/3/8/8/23884790/img-9011_orig.jpg" style="width: 250px; height: 250px;" /></td> <td><img alt="" src="http://www.noiydep.org/uploads/2/3/8/8/23884790/img-9425_orig.jpg" style="width: 250px; height: 250px;" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Mẫu Số 1</span></strong></p> </td> <td style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Mẫu Số 2</span></strong></td> <td style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Mẫu số 3</span></strong></td> </tr> </tbody> </table> <p>Quá tuyệt vời luôn!!!</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p> </p> </body> </html>
Chỉnh sửa HTML Blog


Be the first to comment

You can use [html][/html], [css][/css], [php][/php] and more to embed the code. Urls are automatically hyperlinked. Line breaks and paragraphs are automatically generated.